Mapa Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních vznikl v roce 1969. Je složen z více než 80 hudebníků, jejichž věkový průměr dosahuje 15 let. I takto mladý orchestr však vykazuje značné úspěchy - nejen doma v Mariánských Lázních a jiných místech České republiky, ale rovněž v zahraničí. Tam sklízí slávu ve většině evropských zemí; navštívil například Španělsko, Francii, Belgii, Velkou Británii, Dánsko, Norsko, Švédsko, Maďarsko, Německo, Chorvatsko, Itálii, ale také ostrov Maltu a severoafrické Tunisko.

Kolonáda 2002Od roku 1973 se stala nedílnou součástí orchestru pohybová skupina 16 mažoretek. O tom, že je o oba soubory opravdový zájem, nejlépe vypovídá skutečnost, že ročně uskuteční kolem 100 společných vystoupení. Orchestr se také účastní řady festivalů a mezinárodních soutěží, ze kterých již přivezl kolem 40 diplomů a ocenění. Obrovský podíl na úspěších orchestru mají samozřejmě vedoucí obou souborů: dirigent Dechového orchestru mladých pan Josef Koreis a vedoucí skupiny mažoretek paní Eliška Sudová.

Kontakty

Mapa CR Dechový orchestr mladých
ZUŠ Fryderyka Chopina
Ibsenova 87
353 01  Mariánské Lázně
Česká republika

E-mail: koreis@seznam.cz
Tel./Fax: +420 354 625 280
Mobil: +420 721 500 099


eM_Design Webmaster: Jiří Logojda
Design: Marek Hrkal
Překlad: Lucie Marešová
Foto: Miroslav Svítek, Televize Mariánské Lázně, Vlastimil Hromíř a další
Designed by eM_Design 2004
DOM