Dechový orchestr mladých a mažoretky

ZUŠ; F. Chopina Mariánské Lázně, Česká republika

Dechový orchestr mladých a mažoretky ZUŠ Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních si Vám dovolují nabídnout sponzorsko-reklamní spolupráci.

Za Vaše věcné či finanční sponzorství Vám nabízíme reklamu formou:

  1. umístění Vašeho loga či odkazu na těchto webových stránkách
  2. umístění Vašeho loga v brožuře orchestru
  3. umístění Vašeho loga v bookletu audio CD orchestru
  4. zmínění při konferenciérských vstupech během vystoupení
  5. případně jiná dohodnutá forma reklamy

Pro bližší informace týkající se sponzorování našeho orchestru se můžete obrátit na telefonní číslo: +420 721 500 099 nebo na e-mail: koreis@seznam.cz

Případné peněžní částky můžete poukazovat ve prospěch účtu 10006-7930-331/0100, variabilní symbol 91801.

Děkujeme za Vaši podporu!